• Skandionkliniken satsar för att lyfta svensk strålbehandling

  28 September 2020
 • Kjell Bergfeldt, som snart lämnar rollen som verksamhetschef, har uppdraget att leda arbetet som syftar till ökad kompetens och mer forskning inom området.

  Vad går uppdraget ut på?
  Övergripande handlar det om två saker: öka antalet högspecialiserade strålonkologer, strålsjuksköterskor och sjukhusfysiker. Samt etablera Sverige som ett av de fem mest forskningsaktiva länderna i Europa inom strålning.

  Hur ska det gå till?
  Det är ett stort uppdrag som kräver att hela Strålningssverige samarbetar. Jag tror vi kommer att behöva en nationell strategi för att framtidssäkra svensk strålbehandling som inkluderar kompetensförsörjning och forskning/utveckling inom alla specialitetsområden och som tydligt pekar ut ansvar och aktiviteter.

  Vilka är de första stegen?
  Att få upp alla aktörer på banan för att tillsammans angripa den här frågan. Verksamhetscheferna vid landets onkologiska kliniker och företrädare för berörda yrkesgrupper är redan på gång och Cancerfonden har signalerat att man förstår allvaret i situationen och aviserat satsningar. På Skandionkliniken planerar vi ett pilotprojekt där vi testar en modell för att stödja start av nya kliniska studier genom ekonomiskt stöd.