Fakturaadress

 • Skandionkliniken
  FE82
  Box 6363
  751 35 Uppsala
  Referenskod: PT7111501


  Information om e-faktura

  Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling tar helst emot fakturor i elektroniskt format, det vill säga e-faktura. En PDF-faktura räknas inte som e-faktura. Vi tar i första hand emot fakturor via PEPPOL-nätverket

  Faktureringsuppgifter
  Referens: PT7111501
  GLN-kod: 7300009065950
  PEPPOLs ID: 0088: 7300009065950
  Organisationsnummer: 222000-2097
  VAN-operatör: Opus Capita

  Om det inte finns möjlighet att skicka via PEPPOL kan vi ta emot formatet Svefaktura genom OpusCapita. För att skicka Svefaktura behöver ni säkerställa att Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, KAS, finns uppsatt i mottagaregistret hos er VAN operatör/fakturaväxel (er systemleverantör).

  Vår GLN-kod för att ta emot Svefaktura är 7300009065950. Ingen uppsättning behövs från KAS:s sida för att kunna ta emot e-faktura på detta sätt. För er som har ett affärssystem som inte klarar av att skicka e-faktura så har ni möjlighet att skicka faktura via valfri fakturaportal som finns på marknaden.

  Fakturor som innehåller personuppgifter ska inte skickas som e-faktura utan måste även fortsättningsvis skickas per brev.

  Frågor om detta besvaras av redovisningsekonom Anna Eriksson, anna.eriksson@skandion.se.

 • Tillbaka

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

 • Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny standard (PEPPOL BIS BILLING). Observera att PDF inte är ett godkänt format.Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare