Skip to main content

Satsningen som ska lyfta svensk strålbehandling

För ett år sedan fick Skandionklinikens förre verksamhetschef Kjell Bergfeldt ett uppdrag av Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling: Att driva frågorna om kompetensförsörjning och utveckling av forskningen inom svensk strålbehandling.

Hur har det gått?
Bra, tror jag. Det har i alla fall hänt massor inom svensk strålbehandling under det gångna året. Här är några exempel:
• Cancerfonden har anslagit 60 miljoner till strålforskning och utlyst fem fellowships till yngre forskare med inriktning på strålbehandling
• Det har bildats en multiprofessionell förening för att driva utveckling av svensk strålbehandling
• Chefer, professionella föreningar tillsammans med RCC driver ett projekt med samma syfte
• Det har tagits fram ett förslag att göra strålbehandling till en del av regeringens cancersatsning för 2022
• Samverkan har inletts med flera patientföreningar.

Vad är nästa steg?
Den nybildade föreningen har i uppdrag att arrangera ett nationellt möte, förmodligen i mars. Vi jobbar vidare för att stärka och öka möjligheterna till klinisk forskning inom strålbehandling, bland annat tillsammans med Cancerfonden. Vi tittar på hur kompetens och kvalitet kan lyftas och definieras, eventuellt i en kompetensförsörjningsplan.

Vilka är de största utmaningarna?
Att omsätta det stora intresset jag noterar kring svensk strålbehandling till konkreta förbättringsförslag och beslut. Jag är optimist. De flesta, om inte alla, jag pratar med förstår allvaret í frågan och hur viktigt det är att vi kan vända utvecklingen. En utmaning är också att samordna alla intressenter så att vi drar åt samma håll – samtidigt.

/Lena Biörnstad

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält