Organisation

 • Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  Bakom Skandionkliniken står de sju regioner i Sverige som har universitetssjukhus. Tillsammans driver de Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) som har två uppdrag:

  • driva Skandionkliniken, det vill säga skapa förutsättningar för optimal behandling med protonstrålning samt utveckla och utvärdera verksamheten
  • driva Hotel von Kraemer där patienter och anhöriga kan bo under behandlingstiden.

  Organisationsschema


  Direktion

  Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling styrs av en direktion som består av politiker från samtliga medlemsregioner. Direktionen är vald på fyra år, nuvarande mandatperiod är fram till och med 2022.

  • Ordförande Marie Morell (M)
  • Vice ordförande Peter Olofsson (S)
  • Region Uppsala
   Helena Proos (S)
   Stefan Olsson (M)
  • Region Östergötland
   Torbjörn Holmqvist (S)
   Marie Morell (M)
  • Region Skåne
   Ingrid Lennerwald (S)
   Carl Johan Sonesson (M)
  • Region Stockholm
   Ella Bohlin (KD)
   Tove Sander (S)
  • Region Västerbotten
   Peter Olofsson (S)
   Nicklas Sandström (M)
  • Västra Götalandsregionen
   Jonas Andersson (L)
   Håkan Linnarsson (S)
  • Region Örebro län
   Karin Sundin (S)
   Ola Karlsson (M)

 • Ledningsgrupp

  Ledningsgruppen för Kommunalförbundet avancerad strålbehandling ansvarar för den strategiska och operativa utvecklingen av verksamheten.

  • Jörgen Striem, förbundsdirektör
  • Kjell Bergfeldt, verksamhetschef
  • Susanne Eriksson, kanslichef
  • Chana Da Silva, chef Hotel von Kraemer
  • Gunlög Svensson, HR-chef
  • Maria Furberg, vårdenhetschef
  • Alexandru Dasu, chefsfysiker
  • Lena Biörnstad, kommunikationschef
  • Ellinor Fasth, kanslisekreterare

 • Styrgrupp nationell protonterapi

  Från och med 2015 finns en styrgrupp, Styrgrupp nationell protonterapi, som förutom att vara beslutsstöd till direktionen och till Skandionklinikens ledning, ska ta ansvar för den sammantagna nationella protonterapiprocessen baserad på begreppen gemensamt ansvar, nationellt samägande och distribuerad kompetens.

  I styrgruppen ingår två ledamöter från varje medlemsregion, förbundsdirektören för kommunalförbundet, verksamhetschefen på Skandionklinken och den medicinskt ansvarige onkologen. Ledamöterna utses av respektive huvudman med en förordnandetid på tre år.

  • Ordförande
   Jörgen Striem, förbundsdirektör Kommunalförbundet avancerad strålbehandling
  • Region Västerbotten
   Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, onkologi
   Anna Sundén, verksamhetschef, medicinsk teknik och strålfysik
  • Region Uppsala
   Peter Asplund, sektionschef
   Bengt Sandén, bitr. sjukhusdirektör
  • Region Örebro län
   Gustav Ekbäck, planeringschef
   Anna Isaksson, avd chef, onkologisjuksköterska
  • Region Stockholms
   Mattias Hedman, överläkare, onkologi
   Annette Fransson-Andreo, verksamhetschef, sjukhusfysik
  • Region Östergötland
   Reidar Källström, centrumchef, kirurgi, ortopedi och cancervård
   Måns Agrup, överläkare, onkologi
  • Västra Götalandsregionen
   Annette Lövefors Daun, verksamhetschef, medicinsk fysik och teknik
   Johanna Svensson, verksamhetschef, onkologi
  • Region Skåne
   Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef
   Silke Engelholm, verksamhetschef, onkologi