Organisation

 • Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  Bakom Skandionkliniken står de sju regioner i Sverige som har universitetssjukhus. Tillsammans driver de Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) som har två uppdrag:

  • driva Skandionkliniken, det vill säga skapa förutsättningar för optimal behandling med protonstrålning samt utveckla och utvärdera verksamheten
  • driva Hotel von Kraemer där patienter och anhöriga kan bo under behandlingstiden.

  Organisationsschema


  Direktion

  Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling styrs av en direktion som består av politiker från samtliga medlemsregioner. Ledamöter för mandatperioden 2023–2026:

  Ordförande: Lena Micko (S)
  Vice ordförande: Carl Johan Sonesson (M)

  • Region Uppsala
   Malin Sjöberg Högrell (L)
   ersättare: Helena Proos (S)
  • Region Östergötland
   Lena Micko (S)
   ersättare: Marie Morell (M)
  • Region Skåne
   Carl Johan Sonesson (M)
   ersättare: Ingrid Lennerwald (S)
  • Region Stockholm
   Hanna Stymne-Bratt (S)
   ersättare: Charlotte Broberg (M)
  • Region Västerbotten
   Peter Olofsson (S)
   ersättare: Nicklas Sandström (M)
  • Västra Götalandsregionen
   Janette Olsson (S)
   ersättare: Stefan Svensson (KD)
  • Region Örebro län
   Behcet Barsom (KD)
   ersättare: Sebastian Cehlin (M)

 • Ledningsgrupp

  Ledningsgruppen för Kommunalförbundet avancerad strålbehandling ansvarar för den strategiska och operativa utvecklingen av verksamheten.

  • Jörgen Striem, förbundsdirektör
  • Hillevi Rylander, verksamhetschef
  • Susanne Eriksson, kanslichef
  • Chana Da Silva, chef Hotel von Kraemer
  • Lisa Sterner, HR-chef
  • Sodabeh Kermani, vårdenhetschef
  • Alexandru Dasu, chefsfysiker
  • Joakim Kruse, IT-chef / CIO
  • Lena Biörnstad, kommunikationschef
  • Karin Axén, kanslisekreterare

 • Styrgrupp nationell protonterapi

  Från och med 2015 finns en styrgrupp, Styrgrupp nationell protonterapi, som förutom att vara beslutsstöd till direktionen och till Skandionklinikens ledning, ska ta ansvar för den sammantagna nationella protonterapiprocessen baserad på begreppen gemensamt ansvar, nationellt samägande och distribuerad kompetens.

  I styrgruppen ingår två ledamöter från varje medlemsregion, förbundsdirektören för kommunalförbundet, verksamhetschefen på Skandionklinken och den medicinskt ansvarige onkologen. Ledamöterna utses av respektive huvudman med en förordnandetid på tre år.

  • Ordförande
   Jörgen Striem, förbundsdirektör Kommunalförbundet avancerad strålbehandling
  • Region Västerbotten
   Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, onkologi
   Anna Sundén, verksamhetschef, medicinsk teknik och strålfysik
  • Region Uppsala
   Annika Håkansson, verksamhetschef, blod- och tumörsjukdomar
   Johan Lugnegård, chefläkare
  • Region Örebro län
   Gustav Ekbäck, planeringschef
   Anna Isaksson, avd chef, onkologisjuksköterska
  • Region Stockholms
   Mattias Hedman, överläkare, onkologi
   Annette Fransson-Andreo, verksamhetschef, sjukhusfysik
  • Region Östergötland
   Reidar Källström, centrumchef, kirurgi, ortopedi och cancervård
   Måns Agrup, överläkare, onkologi
  • Västra Götalandsregionen
   Annette Lövefors Daun, verksamhetschef, medicinsk fysik och teknik
   Johanna Svensson, verksamhetschef, onkologi
  • Region Skåne
   Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef
   Silke Engelholm, verksamhetschef, onkologi
  • Kommunalförbundet avancerad strålbehandling
   Hillevi Rylander, verksamhetschef
   Alexandru Dasu, chefsfysiker
   Karin Axén, kanslisekreterare