Organisation

 • Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  Bakom Skandionkliniken står de sju landstig i Sverige som har universitetssjukhus. Tillsammans driver de Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) som har två uppdrag:

  • driva Skandionkliniken, det vill säga skapa förutsättningar för optimal behandling med protonstrålning samt utveckla och utvärdera verksamheten
  • driva patienthotellet Hotel von Kraemer.

  Organisationsschema


  Direktion

  Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling styrs av en direktion som består av politiker från samtliga medlemslandsting. Direktionen är vald på fyra år, nuvarande mandatperiod är fram till och med 2018.

  • Ordförande Marie-Louise Forsberg Fransson (S)
  • Vice ordförande Marie Ljungberg Schött (M)
  • Region Uppsala
   Börje Wennberg, ledamot (S)
   Stefan Olsson, ersättare (M)
  • Region Östergötland
   Kaisa Karro, ledamot (S)
   Marie Morell, ersättare (M)
  • Region Skåne
   Ingrid Lennerwald, ledamot (S)
   Carl Johan Soneson, ersättare (M)
  • Stockholms läns landsting
   Marie Ljungberg Schött, ledamot (M)
   Anders Lönnberg, ersättare (S)
  • Västerbottens läns landsting
   Peter Olofsson, ledamot (S)
   Nicklas Sandström, ersättare (M)
  • Västra Götalandsregionen
   Monica Selin, ledamot (KD)
   Håkan Linnarsson, ersättare (S)
  • Region Örebro län
   Marie-Louise Forsberg-Fransson, ledamot (S)
   Ola Karlsson, ersättare (M)

 • Ledningsgrupp

  Ledningsgruppen för Kommunalförbundet avancerad strålbehandling ansvarar för den strategiska och operativa utvecklingen av verksamheten.

  • Peter Daneryd, förbundsdirektör
  • Kjell Bergfeldt, verksamhetschef
  • Susanne Eriksson, kanslichef
  • Chana Da Silva, chef Hotel von Kraemer
  • Gunlög Svensson, HR-chef
  • Maria Furberg, vårdenhetschef
  • Alexandru Dasu, chefsfysiker
  • Lena Biörnstad, kommunikationschef

 • Styrgrupp nationell protonterapi

  Från och med 2015 finns en styrgrupp, Styrgrupp nationell protonterapi, som förutom att vara beslutsstöd till direktionen och till Skandionklinikens ledning, ska ta ansvar för den sammantagna nationella protonterapiprocessen baserad på begreppen gemensamt ansvar, nationellt samägande och distribuerad kompetens.

  I styrgruppen ingår två ledamöter från varje medlemslandsting, förbundsdirektören för kommunalförbundet, verksamhetschefen på Skandionklinken och den medicinskt ansvarige onkologen. Ledamöterna utses av respektive huvudman med en förordnandetid på tre år.

  • Ordförande
    Peter Daneryd, förbundsdirektör Kommunalförbundet avancerad strålbehandling
  • Västerbottens läns landsting
   Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, onkologi
   Anna Sundén, verksamhetschef, medicinsk teknik och strålfysik
  • Region Uppsala
   Hans Hägglund, verksamhetschef, onkologi
   Bengt Sandén, bitr. sjukhusdirektör
  • Region Örebro län
   Gustav Ekbäck, planeringschef
   Anna Isaksson, avd chef, onkologisjuksköterska
  • Stockholms läns landsting
   Mattias Hedman, överläkare, onkologi
   Anette Fransson-Andreo, verksamhetschef, sjukhusfysik
  • Region Östergötland
   Ann Josefsson, centrumchef, kirurgi, ortopedi och onkologi
   Måns Agrup, överläkare, onkologi
  • Västra Götalandsregionen
   Annette Lövefors Daun, verksamhetschef, medicinsk fysik och teknik
   Jan Nyman, tf verksamhetschef, onkologi
  • Region Skåne
   Rita Jedlert, direktör, Sydsvenska regionen
   Silke Engelholm, verksamhetschef, onkologi