• Skandionkliniken 2015–2022

  En rapport framtagen av Jörgen Striem, förbundsdirektör Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, februari 2023

  Rapporten beskriver Skandionklinikens verksamhet 2015–2022. Den presenterar fakta utan analyser. Syftet är att stimulera samtal utan att föregripa slutsatserna. Målgrupper är politiker och tjänstemän i regionerna, samt klinikledningar, professionella och andra intressenter inom svensk onkologi.

  Läs ”Skandionkliniken 2015–2022”

 • En framtidssäkrad strålbehandling

  En projektrapport framtagen av Kjell Bergfeldt, 2022-01-15

  I rapporten sammanfattas de viktigaste resultaten som uppnåtts under 2021 i arbetet för att framtidssäkra svensk strålbehandling. Resultat som helt eller delvis kan tillskrivas arbetet i projektet.

  Läs rapporten ”En framtidssäkrad strålbehandling”

 • Protonstrålning vid Skandionkliniken

  Webbinarium  11 maj 2021, via Zoom

  Program

  • vad är protonstrålning och när det är ett behandlingsalternativ
  • läget inom svensk protonbehandling sex år efter starten
  • hur är det att vara patient vid Skandionkliniken
  • det samarbete och den organisation som är grund för verksamheten.

  Del 1

  • Inledning med Marie Morell, Skandionklinikens direktionsordförande. 0:00-3:30
  • Jörgen Striem, Skandionklinikens förbundsdirektör ger en lägesrapport fem år efter start. 3:30-23:23

  Del 2

  • Bibbi Good, tidigare patient vid Skandionkliniken om sin patientresa. 0:00-6:00
  • Hillevi Rylander, verksamhetschef vid Skandionkliniken om protonstrålbehandling och förberedelsearbetet innan en behandling. 6:00-29:36
  • Så här går det till att få behandling vid Skandionkliniken, film. Bibbi Good berättar om sin upplevelse av behandlingen. 29:36-33:57

  Del 3

  • Chana da Silva, hotellchef vid Hotel von Kraemer om hur hon och hennes personal arbetar för att gästerna ska ha en positiv upplevelse under sin behandlingsperiod. 0:00-6:05
  • En rundvandring på Skandionkliniken och Hotel von Kraemer med Bibbi Good som ciceron. 6:05-12:12
  • Fråge- och diskussionsstund med medverkande och gäster. 12:12-40:16.

 • Svensk strålbehandling tappar mark

  En rapport framtagen på uppdrag av Chefsrådet i svensk onkologi, 2020-01-23

  Strålbehandling är en av hörnstenarna i modern cancerbehandling och utgör den enda botande behandlingen för en stor andel patienter, exempelvis vid huvud-halscancer, barncancer och prostatacancer, samt i kombination med andra modaliteter (främst kirurgi och kemoterapi) vid ytterligare ett antal diagnoser.

  Trots dess betydelse och ljusa framtidsutsikter har det under många år funnits en växande oro för utvecklingen inom svensk strålbehandling. Vetenskapliga artiklar som jämfört forskningsaktiviteten inom området i olika länder har pekat på att Sverige halkar efter.

  I föreliggande rapport konstateras att kompetensutvecklingen inom svensk strålbehandling inte följt den allmänna utvecklingen på cancerområdet.

 • Protonterapi i dag och i morgon

  Professor Björn Zackrisson, Umeå, på uppdrag av Skandionkliniken, Uppsala februari 2019

  I dagsläget finns en relativt stor samsyn om att protonbehandling är motiverad vid behandling av vissa hjärntumörer hos vuxna samt vid strålbehandling av barn. Däremot är kunskapsläget för protonterapi vid andra diagnoser fortfarande i behov av att utvecklas, inte minst mot bakgrund av att det finns en stark och samlad uppfattning att protonterapi, jämfört med vanlig strålbehandling, kan ha fördelar inom ett flertal diagnoser och indikationer.

  Frågan om vilka diagnoser, och vid vilka indikationer, som dessa fördelar är störst är dock fortfarande inte klarlagt. Skandionkliniken har därför låtit en expert inom strålterapi, professor Björn Zackrisson från Umeå, ta fram en rapport med syfte att få en gemensam uppfattning av det aktuella kunskapsläget. Tanken är att rapporten ska utgöra en grund för hur protonterapin i Sverige kan utvecklas.

 • Infrastruktur för kunskapsbildning vid Skandionkliniken

  Kjell Bergfeldt, verksamhetschef Skandionkliniken. Anna Pedersen, Lihme Research & Healthcare. 2019-02-27

  Skandionkliniken har arbetat fram en modell för hur forskning och utveckling av protonterapin kan gynnas. I rapporten presenteras en rad konkreta förslag på en infrastruktur som kan stödja den kliniska forskningen vid kliniken och inom Skandionsamarbetet.