Skip to main content

Skandionkliniken 2015–2023

Med historia och en blick mot framtiden

Referenser

1. Akademiska sjukhuset. (2002). Protonterapicentrum Akademiska sjukhuset (Utredning UAS 2003-0178)

2. Almhagen, E., Dasu, A., Johansson, S., Traneus, E., & Ahnesjö, A. (2023). Plan robustness and RBE influence for proton dose painting by numbers for head and neck cancers. Physica Medica: PM: An International Journal Devoted to the Applications of Physics to Medicine and Biology: Official Journal of the Italian Association of Biomedical Physics (AIFB), 115, 103157.

3. Almhagen, E., Villegas, F., Tilly, N., Glimelius, L., Traneus, E., & Ahnesjö, A. (2023). Modelling tissue specific RBE for different radiation qualities based on a multiscale characterization of energy deposition. Radiotherapy and Oncology: Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 182, 109539.

4. Bergfeldt, K., Gebre-Mehdin, M., Agrup, M., Abel, E., Gubanski, M., Taheri Kadkhoda, Z., Reizenstein, J., & Zackrisson, B. (2018). Kunskapsbildning inom svensk protonterapi. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

5. Björk-Eriksson, T., Glimelius, B., Karlsson, M., Lyttkens, L., Malmberg, H., Mattsson, O., Mattsson, S., Montelius, A., Nilsson, P., Turesson, I., Zackrisson, B., & Näslund. (2006). Sammanfattning av medicinska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för ett nationellt partikelterapicentrum. Sveriges Kommuner och Regioner.

6. Brahme, A. (1988). Optimization of stationary and moving beam radiation therapy techniques. Radiotherapy and Oncology: Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 12(2), 129–140.

7. Brahme, A., Roos, J. E., & Lax, I. (1982). Solution of an integral equation encountered in rotation therapy. Physics in Medicine and Biology, 27(10), 1221–1229.

8. Burnet, N. G., Mee, T., Gaito, S., Kirkby, N. F., Aitkenhead, A. H., Anandadas, C. N., Aznar, M. C., Barraclough, L. H., Borst, G., Charlwood, F. C., Clarke, M., Colaco, R. J., Crellin, A. M., Defourney, N. N., Hague, C. J., Harris, M., Henthorn, N. T., Hopkins, K. I., Hwang, E., … Whitfield, G. (2022). Estimating the percentage of patients who might benefit from proton beam therapy instead of X-ray radiotherapy. British Journal of Radiology, 95(1133), 20211175.

9. Cho, B. (2018). Intensity-modulated radiation therapy: A review with a physics perspective. Radiation Oncology Journal, 36(1), 1–10.

10. (2024a). Danish Centre for Particle Therapy.

11. (2024b). Årsrapport 2023. Dansk Center for Partikelterapi.

12. (2008, februari 7). Elekta users first to treat patients with volumetric intensity modulated arc therapy (VMAT) [Press release].

13. Framtidens strålterapi. (2005). Professionens gemensamma ståndpunkter.

14. Glimelius, B. (2009). Uppdatering av behovet av protonterapi i framtiden. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

15. Glimelius, B., Ask, A., Bjelkengren, G., Björk-Eriksson, T., Blomquist, E., Johansson, B., Karlsson, M., & Zackrisson, B. (2005). Number of patients potentially eligible for proton therapy. Acta Oncologica, 44(8), 836–849.

16. Glimelius, B., Björk-Eriksson, T., Engellau, J., Johansson, B., Gubanski, M., Blomquist, E., Jansson, G., & Nyström, H. (2008). Uppskattning av upptrappning av verksamheten vid Skandionkliniken fyra år efter start. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

17. Heggebø, L. C., Borgen, I. M. H., Rylander, H., Kiserud, C., Nordenmark, T. H., Hellebust, T. P., Evensen, M. E., Gustavsson, M., Ramberg, C., Sprauten, M., Magelssen, H., Blakstad, H., Moorthy, J., Andersson, K., Raunert, I., Henry, T., Moe, C., Granlund, C., Goplen, D., … Brandal, P. (2023). Investigating survival, quality of life and cognition in PROton versus photon therapy for IDH-mutated diffuse grade 2 and 3 GLIOmas (PRO-GLIO): A randomised controlled trial in Norway and Sweden. BMJ Open, 13(3), e070071.

18. Hjert, C. (2004a). Jämförande utredning om kommunalförbund och aktiebolag som driftsform för SPTC.

19. Hjert, C. (2004b). Utredning kring samverkansformer för gemensam investering i och drift av investeringstunga anläggningar inom hälso- och sjukvård av rikskaraktär. KommunLex.

20. Hjert, C. (2006). Utredning kring samverkansformer för gemensamma satsningar på rikssjukvård.

21. Holmstedt, P., Brant, L., & Ramne, H. (2006). SPTC resultat från simulering. Establish United Logistics Group.

22. Karlsson, M., Björk-Eriksson, T., Mattsson, O., Mattsson, S., Montelius, A., Nilsson, P., & Zackrisson, B. (2006). “Distributed proton radiation therapy”-A new concept for advanced competence support. Acta Oncologica, 45(8), 1094–1101.

23. (2015). Plan för verksamhet och ekonomi 2016. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

24. (2017). Förbundsordning.

25. KAS Forum Skandion. (2012). Minnesanteckningar 2012-11-23/24. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

26. KAS Forum Skandion. (2013a). Minnesanteckningar 2013-04-11/12. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

27. KAS Forum Skandion. (2013b). Minnesanteckningar 2013-11-21/22. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

28. KAS Forum Skandion. (2014). Minnesanteckningar 2014-05-15/16.

29. KAS förbundsdirektion. (2006). Sammanträdesprotokoll 2006-08-31. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

30. KAS förbundsdirektion. (2007a). Sammanträdesprotokoll 2007-01-18. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

31. KAS förbundsdirektion. (2007b). Minnesanteckningar—Möte 2007-11-21 mellan direktion och medicinskt råd inom KAS. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

32. KAS förbundsdirektion. (2008). Sammanträdesprotokoll 2008-06-11. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

33. KAS förbundsdirektion. (2009). Sammanträdesprotokoll 2009-02-18. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

34. KAS förbundsdirektion. (2011). Sammanträdesprotokoll 2011-06-15. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

35. KAS förbundsdirektion. (2013). Sammanträdesprotokoll 2013-02-12. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

36. KAS förbundsdirektion. (2014). Sammanträdesprotokoll 2014-10-15. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

37. KAS förbundsdirektion. (2015). Sammanträdesprotokoll 2015-03-04. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

38. KAS förbundsdirektion. (2017). Sammanträdesprotokoll 2017-10-11. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

39. KAS förbundsdirektion. (2019). Sammanträdesprotokoll 2019-10-23. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

40. KAS medicinska råd. (2008). Minnesanteckningar 2008-09-17. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

41. KAS medicinska råd. (2010). Minnesanteckningar 2010-11-17. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

42. KAS medicinska råd. (2011). Minnesanteckningar 2011-11-10/11. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

43. KAS medicinska råd. (2012a). Minnesanteckningar 2012-08-22. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

44. KAS medicinska råd. (2012b). Minnesanteckningar 2012-09-26. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

45. KAS medicinska råd. (2012c). Minnesanteckningar 2012-11-07. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

46. KAS medicinska råd. (2014). Minnesanteckningar 2014-05-07. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

47. KAS styrgrupp. (2015). Sammanträdesprotokoll 2015-05-13. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

48. KAS styrgrupp. (2017a). Sammanträdesprotokoll 2017-01-11. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

49. KAS styrgrupp. (2017b). Sammanträdesprotokoll 2017-08-30. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

50. KAS styrgrupp. (2017c). Sammanträdesprotokoll 2017-10-04. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

51. KAS styrgrupp. (2018). Sammanträdesprotokoll 2018-12-05. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

52. KAS tjänstemannaråd. (2008). Minnesanteckningar 2008-09-15. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

53. KAS tjänstemannaråd. (2010). Minnesanteckningar 2010-11-15. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

54. KAS tjänstemannaråd. (2014a). Minnesanteckningar 2014-01-13. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

55. KAS tjänstemannaråd. (2014b). Minnesanteckningar 2014-05-05. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

56. Kunni, K. (2023). Symptom and distress in patients with malignant brain tumor treated with proton beam therapy: A five-year follow-up study.

57. Langegård, U. (2020). The balancing act of living with symptoms. Patient-reported data and quality of care during and after treatment with proton beam therapy in patients with brain tumors—Göteborgs universitets publikationer.

58. Martinsson, U., Svärd, A.-M., Witt Nyström, P., Embring, A., Asklid, A., Agrup, M., Haugen, H., Fröjd, C., Engellau, J., Nilsson, M. P., Isacsson, U., Kristensen, I., & Blomstrand, M. (2023). Complications after proton radiotherapy in children, focusing on severe late complications. A complete Swedish cohort 2008–2019. Acta Oncologica, 0(0), 1–9.

59. Mattsson, S., Brahme, A., Carlsson, J., Denekamp, J., Forssell-Aronsson, E., Hellström, M., Johansson, K.-A., Kjellén, E., Littbrand, B., Nordenskjöld, B., Stenerlöw, B., Turesson, I., Zackrisson, B., Glimelius, B., & Swedish Cancer Society. (2002). Swedish Cancer Society radiation therapy research investigation. Acta Oncologica (Stockholm, Sweden), 41(7–8), 596–603.

60. Olofsson, J., Gustafsson, M., Isacsson, U., Olevik-Dunder, M., Westermark, M., Benedek, H., & Hållström, P. (2014). Strategier vid kvalitetssäkring av intensitetsmodulerad strålbehandling (2014:1). Svensk förening för radiofysik.

61. Orecchia, R., Zurlo, A., Loasses, A., Krengli, M., Tosi, G., Zurrida, S., Zucali, P., & Veronesi, U. (1998). Particle beam therapy (hadrontherapy): Basis for interest and clinical experience. European Journal of Cancer (Oxford, England: 1990), 34(4), 459–468.

62. Pedersen, A. (2019). Infrastruktur för kunskapsbildning vid Skandionkliniken. Lihme Research & Healthcare.

63. Peters, N., Trier Taasti, V., Ackermann, B., Bolsi, A., Vallhagen Dahlgren, C., Ellerbrock, M., Fracchiolla, F., Gomà, C., Góra, J., Cambraia Lopes, P., Rinaldi, I., Salvo, K., Sojat Tarp, I., Vai, A., Bortfeld, T., Lomax, A., Richter, C., & Wohlfahrt, P. (2023). Consensus guide on CT-based prediction of stopping-power ratio using a Hounsfield look-up table for proton therapy. Radiotherapy and Oncology: Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 184, 109675.

64.  PTCOG. (2023).

65. RCC i samverkan. (2022). Nordisk strålbehandling – En benchmarkingstudie. Regionala cancercentra i samverkan.

66. Ringborg, U. (2003). Brev från sakkunig i onkologi. Karolinska Universitetssjukhuset.

67. SBU. (2003). Strålbehandling vid cancer.

68. Scientific council on ionizing radiation within oncology. (2016). Clinical radiotherapy research activities in Sweden Trends and terms during two decades (Research 2016:22). Strålsäkerhetsmyndigheten.

69. SFS 2017:725. (2017). Kommunallag. Finansdepartementet.

70. Sjöberg, K. (2005). Rikssjukvård – kan landsting göra gemensamma satsningar? Sveriges Kommuner och Landsting.

71. Sjöberg, K. (2006). Kommunalförbund för rikssjukvård – bakgrund och nuläge. Sveriges Kommuner och Landsting.

72. (2006a). Underlag för fullmäktigebeslut om att bilda Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Sveriges Kommuner och Landsting.

73. (2006b). Underlag för fullmäktigebeslut om att bilda Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, missiv. Sveriges Kommuner och Landsting.

74. SPTC-projektet. (2003). Huvudrapport. / Sammanfattningsrapport 2003-10-15.

75. SPTC-projektet. (2006). Årsredogörelse 2005 (s. 10) [Årsrapport].

76. SPTC-projektet. (2007). Årsredogörelse 2006.

77. SPTC-projektets styrgrupp. (2003). Minnesanteckningar 2003-12-02. SPTC-projektet.

78. Svensson, H., Brahme, A., Ringborg, U., & Wigzell, Hans. (2003). Modern cancervård behöver intensitetsmodulerad foton- och lättjonbehandling. Karolinska institutet.

79. Turesson, I., Johansson, K.-A., & Mattsson, S. (2003). The potential of proton and light ion beams in radiotherapy. Acta Oncologica (Stockholm, Sweden), 42(2), 107–114.

80. Yu, C. X., & Tang, G. (2011). Intensity-modulated arc therapy: Principles, technologies and clinical implementation. Physics in Medicine and Biology, 56(5), R31-54.

81. Zackrisson, B. (2019). Protonterapi i dag och i morgon Kunskapsläget 15 år efter SPTC-rapporten (s. 43). Skandionkliniken.

82. Zackrisson, B., Abel, E., Reizenstein, J., Björnlinger, K., Hedman, M., Nodbrant, P., & Bergfeldt, K. (2020). Svensk strålbehandling tappar mark – Underlag för en nationell strategi för att stärka svensk strålbehandling (s. 25). v Chefsrådet i svensk onkologi.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält